Betere matching tussen vraag & aanbod op de arbeidsmarkt!

Flexer, Kazi en PXL-Business overbruggen verwachtingskloof in kader van duurzame tewerkstelling.

HASSELT – Vanmiddag werden de resultaten van de Kazi scan toegelicht aan een groep van de studenten van de PXL-Business. Kazi is een nieuwe, intuïtieve matchingmethodiek waarin de belangrijkste aspecten en verwachtingen van werknemers en werkgevers op elkaar afgestemd worden. Uitzendbedrijf Flexer, onderdeel van de Umani Group, gebruikt deze online test om de verwachtingen van werkgevers en pas afgestudeerde op elkaar te laten aansluiten. Uit onderzoek blijkt immers dat door de kloof tussen de verwachtingen van beide groepen, 1 op 2 binnen het jaar reeds uitkijkt naar ander werk.

1.De verwachtingskloof.

“Uit internationaal onderzoek blijkt dat tot 1 op 2 nieuwe werknemers binnen het eerste jaar al opnieuw

uitkijkt naar ander werk, omdat de job niet aan hun verwachtingen beantwoordt”, verklaart Nikolaas Bellens, CEO en oprichter van Kazi. “De kost daarvan is enorm, zowel menselijk – voor de werknemer en het team – als economisch – de tijd en middelen die bedrijven investeren in het zoeken, rekruteren en opleiden van nieuwe werknemers.” De oplossing van Kazi laat toe om via korte, eenvoudige vragenlijsten de jobinhoudelijke werkwaarden en rolverwachtingen van talenten te vatten aan de hand van een aantal tags, die de kans op een goede match sterk verhogen. Bellens: “Het is de enige tool in zijn soort wereldwijd, die bovendien gevalideerd is op basis van de input van meer duizenden talenten en meer dan 100 partners en experts, zowel academisch als uit het werkveld.”

2. Betere match.

Joël Stockmans, CEO Flexer, vult aan: “klassiek gaat het bij aanwervingen nog vaak over twee dingen: de juiste competenties en werkervaringen. Maar van elkaars verwachtingen zijn werkgevers en kandidaten vaak niet op de hoogte. Kazi voegt deze belangrijke dimensie toe en dit met een innovatieve en laagdrempelige toepassing. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we op dit elan moeten blijven verder werken. Hoe meer elementen we in kaart brengen die werkzoekenden en werkgevers beïnvloeden in hun keuzes, hoe beter we de match kunnen maken. Een goede match is immers een begin van een duurzame samenwerking.”

De medewerkers van Flexer werken op basis van een stappenplan dat uit 3 delen bestaat:

  1. De verwachtingen van werkgever en werknemer objectief in kaart te brengen zowel op vlak van werkwaarden als op vlak van teamrollen.
  2. Deze verwachtingen op voorhand bespreekbaar maken tussen werkgever en kandidaat.
  3. Verschillen in verwachtingen bieden eveneens perspectief op een geslaagde samenwerking als beide partijen zich hier terdege van bewust zijn en indien gewenst, gepaste acties nemen. Een verbindend  gesprek met de Kazi resultaten bij de hand is dan ook aan de orde!

3. PXL-Business case

De studenten retailmanagement van de PXL-Business werden onlangs aan deze test onderworpen waarbij zowel gepolst werd naar hun voorkeur op vlak van passende werkplek (werkwaarden) en de (team)rol die ze willen opnemen.

De resultaten van dit onderzoek zijn sprekend in die zin dat er een grote verscheidenheid aanwezig onder de studenten wat de verwachtingen zijn zowel op vlak van werkwaarden (ideale werkplek) en de (team)rol die ze willen opnemen. Joël Stockmans juicht dit toe: “in de retail zijn er heel veel verschillende jobs die vanuit werkgeverspunt ook telkens andere verwachtingen creëren. Dit sluit mooi aan bij de diversiteit onder de studenten zodat de kans op een geslaagde match alleen maar groter wordt.

In bijlage vindt u adhv de Kazi Flyer voor deze aspecten ook tekstueel een leidraad mee hoe ze het best besproken en geconcretiseerd kunnen worden tijdens de sollicitatiegesprekken.

Door dit te meten en het op voorhand bespreekbaar te maken op individuele basis zijn we ervan overtuigd dat we samen met Kazi en de PXL-Business de verwachtingskloof kunnen overbruggen. Dit is een enorme troef met het oog op een duurzame tewerkstelling waar zowel de werkgever als de sollicitant nog vaak naar op zoek zijn.

Uit deze bevraging blijkt dat deze (toekomstige) starters nog het meest op zoek zijn  naar een mensgerichte organisatie met een hart voor de medewerkers. Hij/zij zoekt een bedrijfscultuur waarin men beseft dat de medewerkers een cruciale rol spelen om tot succesvolle resultaten te komen. Daarnaast is hij/zij op zoek naar een harmonieuze werksfeer met korte beslissingslijnen, heldere feedback en dit alles gebouwd op een informele basis met een familiale bedrijfscultuur.

Als (team)rol nemen ze graag de rol van teamspeler op: het individu is altijd ondergeschikt aan het team. Je werkt dan ook graag in teamverband en zal er alles aan doen om een fijne teamgeest te creëren. Je werkt graag samen met anderen, geeft vertrouwen aan de teamleden en doet er alles aan om het onderlinge vertrouwen te versterken. Daarnaast verkiezen de rol van planner. Het talent van een planner is efficiënt werken. Om dit te behalen werkt hij/zij graag georganiseerd en biedt hij/zij structuur aan. Op deze manier kunnen ze de focus houden om de korte termijn doelen behalen.

Over Flexer

Flexer is een vernieuwend uitzendbedrijf dat geen beloftes doet maar wel resultaten levert! De beste en eenvoudigste oplossingen op vlak van flexibel werken en verlonen dankzij één van hun Flexer formules: payrollen, flexibele staffing en onsite staffing. Het rekruteringsgebied van Flexer is de provincie Limburg, uitgebreid met de Antwerpse Kempen (tot Herentals) en Vlaams-Brabant tot in Leuven. Dit jonge bedrijf groeit, ondanks de Corona crisis, heel snel en stelt na anderhalf jaar al ca 500 uitzendkrachten dagelijks te werk. Het hoofdkantoor van Flexer is gelegen op Parc 51, Lummense Kiezel 51 te 3510 Hasselt, limburg@flexer.be of 011/140.954.  Flexer maakt deel uit van de Umani Group.

Over Kazi

Kazi is een Vlaamse HR-technologie-ondernemingmet activiteiten in binnen- en buitenland wiens naam, in het Swahili, staat voor job én missie. De online Kazi Scan wordt gebruikt door werkgevers, rekruteringspartners en online talentplatformen om met behulp van slimme vragen beter en sneller het juiste talent voor de job te kunnen rekruteren. Zo helpt Kazi ondermeer het Limburgse Flexer om een supermarktleger te bouwen door heel doelgericht de juiste talenten aan passende retailknelpuntjobs te koppelen. Langs de andere kant wordt Kazi ook meer en meer ingezet om binnen organisaties employee engagement te verhogen door vroeg mismatches tussen talent en hun jobs op te sporen. Voor meer informatie over Kazi kan je terecht op www.kazi.co of bij nikolaas.bellens@kazi.be..

Over PXL-Business

Het departement PXL-Business staat met zijn bacheloropleidingen in Bedrijfsmanagement en Office management garant voor een goede aansluiting van theorie en praktijk. De intense contacten met het brede netwerk van bedrijven, overheden en andere kernspelers in de regionale economie zijn een bijzonder aandachtspunt.  PXL-Business is bij monde van Jean-Pierre Segers, departementshoofd, steeds op zoek naar interessante samenwerkingsverbanden met bedrijven die een win-win betekenen voor éénieder.  Meer info op www.pxl.be en/of jean-pierre.segers@pxl.be

Voor meer informatie over dit bericht kan u contact opnemen met:  

Joël Stockmans

CEO Flexer, onderdeel van de Umani Group. 
+32 496 270 742
joel.stockmans@flexer.be
www.flexer.be

Nikolaas Bellens
Founder & CEO Kazi NV
+32 473 24 09 04
nikolaas.bellens@kazi.be
www.kazi.be